"Veritas est iustitiae mater"

advocatenkantoor antwerpen

Contact

Stel hier uw vraag of contacteer ons via telefoon 03/238.46.50.

Menu

Handelsrecht

_______

Handelsrecht

Handelsrecht betreft geschillen waarbij een handelaar betrokken is, zij het een particuliere handelaar dan wel een handelsvennootschap. Binnen het handelsrecht valt het vennootschapsrecht hetwelk slaat op de werking en de behandeling van conflicten binnen handels- en burgerlijke vennootschappen, hun organen en aandeelhouders. Wij kunnen u zowel preventief als curatief bijstaan en zijn vanuit de aard van de door ons behandelde materies in staat om elke casus te benaderen vanuit diverse invalshoeken vooraleer, altijd in overleg met de cliënt, te beslissen welke strategie dient gevolgd om het meest succesvolle resultaat te bereiken.

 

Incasso

Het kantoor De Bie draagt, –naast de reeds gekende dienstverlening-, tevens zorg voor de invordering van openstaande vorderingen van alle aard, aan een voordelig, marktconform en bespreekbaar tarief. Wij kunnen een professionele bijdrage leveren tot een efficiënt debiteurenbeheer van Uw bedrijf. In onze incasso zaken werken wij aan vaste tarieven, welke steeds op maat van de cliënt worden afgesproken. De gerechts- en gerechtsdeurwaarderskosten verbonden aan de incassoprocedure worden in rekening gebracht aan de cliënt, doch dienen uiteindelijk te worden gedragen door de debiteur wat maakt dat deze normaliter gerecupereerd worden. Dit geldt eveneens voor de toegekende rechtsplegingsvergoeding. Ingeval de debiteur een ernstig verweer voert en zulks noopt tot het opstellen van conclusies e.d. gelden de aangehaalde tarieven niet langer en zal het dossier in overleg met de cliënt behandeld worden op basis van de algemene voorwaarden en tarieven van De Bie advocaten, te raadplegen op deze website. Voor scholen en kinderdagverblijven is medulex.be reeds jaren onze vaste partner.

 

Verzekeringsrecht

Als iemand schade lijdt ontstaat de vraag naar aansprakelijkheid, want wie aansprakelijk wordt gesteld voor schade en is gehouden tot schadevergoeding. Verzekeringen worden aangegaan om risico’s van alle aard te dekken. Verzekeraars zien zeer streng toe op de naleving van de door de verzekeringsnemer onderschreven dekking nl. de verzekeringspolis, de algemene en de bijzondere voorwaarden ervan. Wij kunnen u bijstaan in alle mogelijke geschillen van verzekeringstechnische aard.

 

Insolventie- en faillissementsrecht

Helaas behoren insolvabiliteit en faillissementen tot de dagelijkse realiteit. Verschillende omstandigheden zorgen ervoor dat niet alle ondernemingen slagen in hun doelen. Opdat u zich zeker niet meer moeilijkheden op de hals zou halen, staat ons kantoor ondernemingen graag bij tijdens elke fase, gaande van:

  • onderhandelingen met schuldeisers en kredietverstrekkers over
  • de aanvraag en opvolging van aanvragen tot gerechtelijke reorganisatie in het kader van de Wet op de Continuïteit van de Onderneming (WCO) tot
  • vrijwillige en gerechtelijke vereffeningen en
  • aanvragen en begeleiden van faillissementen.

De Bie advocaten beschikken over nodige ervaring met betrekking tot insolventieprocedures en vereffeningen, alsook met het voeren van burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheidsprocedures lastens bestuurders en oprichters van vennootschappen.

Mtr. Edward De Bie en Mtr. Erik De Bie staan op de lijst der curatoren verbonden aan de ondernemingsrechtbank van Antwerpen.

Handelsrecht

_______

Handelsrecht

Handelsrecht betreft geschillen waarbij een handelaar betrokken is, zij het een particuliere handelaar dan wel een handelsvennootschap. Binnen het handelsrecht valt het vennootschapsrecht hetwelk slaat op de werking en de behandeling van conflicten binnen handels- en burgerlijke vennootschappen, hun organen en aandeelhouders. Wij kunnen u zowel preventief als curatief bijstaan en zijn vanuit de aard van de door ons behandelde materies in staat om elke casus te benaderen vanuit diverse invalshoeken vooraleer, altijd in overleg met de cliënt, te beslissen welke strategie dient gevolgd om het meest succesvolle resultaat te bereiken.

 

Incasso

Het kantoor De Bie draagt, –naast de reeds gekende dienstverlening-, tevens zorg voor de invordering van openstaande vorderingen van alle aard, aan een voordelig, marktconform en bespreekbaar tarief. Wij kunnen een professionele bijdrage leveren tot een efficiënt debiteurenbeheer van Uw bedrijf. In onze incasso zaken werken wij aan vaste tarieven, welke steeds op maat van de cliënt worden afgesproken. De gerechts- en gerechtsdeurwaarderskosten verbonden aan de incassoprocedure worden in rekening gebracht aan de cliënt, doch dienen uiteindelijk te worden gedragen door de debiteur wat maakt dat deze normaliter gerecupereerd worden. Dit geldt eveneens voor de toegekende rechtsplegingsvergoeding. Ingeval de debiteur een ernstig verweer voert en zulks noopt tot het opstellen van conclusies e.d. gelden de aangehaalde tarieven niet langer en zal het dossier in overleg met de cliënt behandeld worden op basis van de algemene voorwaarden en tarieven van De Bie advocaten, te raadplegen op deze website. Voor scholen en kinderdagverblijven is medulex.be reeds jaren onze vaste partner.

 

Verzekeringsrecht

Als iemand schade lijdt ontstaat de vraag naar aansprakelijkheid, want wie aansprakelijk wordt gesteld voor schade en is gehouden tot schadevergoeding. Verzekeringen worden aangegaan om risico’s van alle aard te dekken. Verzekeraars zien zeer streng toe op de naleving van de door de verzekeringsnemer onderschreven dekking nl. de verzekeringspolis, de algemene en de bijzondere voorwaarden ervan. Wij kunnen u bijstaan in alle mogelijke geschillen van verzekeringstechnische aard.

 

Insolventie- en faillissementsrecht

Helaas behoren insolvabiliteit en faillissementen tot de dagelijkse realiteit. Verschillende omstandigheden zorgen ervoor dat niet alle ondernemingen slagen in hun doelen. Opdat u zich zeker niet meer moeilijkheden op de hals zou halen, staat ons kantoor ondernemingen graag bij tijdens elke fase, gaande van:

  • onderhandelingen met schuldeisers en kredietverstrekkers over
  • de aanvraag en opvolging van aanvragen tot gerechtelijke reorganisatie in het kader van de Wet op de Continuïteit van de Onderneming (WCO) tot
  • vrijwillige en gerechtelijke vereffeningen en
  • aanvragen en begeleiden van faillissementen.

De Bie advocaten beschikken over nodige ervaring met betrekking tot insolventieprocedures en vereffeningen, alsook met het voeren van burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheidsprocedures lastens bestuurders en oprichters van vennootschappen.

Mtr. Edward De Bie en Mtr. Erik De Bie staan op de lijst der curatoren verbonden aan de ondernemingsrechtbank van Antwerpen.