"Veritas est iustitiae mater"

"Veritas est iustitiae mater"

advocatenkantoor antwerpen

Tarieven

_______

De Bie Advocaten

Lange Lozanastraat 145-147
2018 Antwerpen
Tel 03/238.46.50
Fax 03/216.10.84
kantoor@debie-advocaten.be

“Duidelijke en transparante afspraken”

Wanneer wij de behandeling van een dossier aanvatten, worden duidelijke afspraken gemaakt en wordt de cliënt steeds ingelicht omtrent onze algemene voorwaarden. U kan deze raadplegen op onze website, indien u dat wenst kan u een exemplaar van deze algemene voorwaarden bekomen.

Bij de aanvang van een dossier en in de loop van de behandeling ervan worden provisies gevraagd aan de cliënt. Bij het afsluiten van het dossier ontvangt de cliënt een factuur houdende eindafrekening.

De gangbare kost voor de cliënt voor de aangeboden dienstverlening bestaat uit (a) het ereloon, (b) de kantoorkosten en (c) de gerechtskosten.

In principe wordt het ereloon van een advocaat berekend op basis van het aantal gepresteerde uren aan een uurtarief, dat kan variëren naar gelang de geleverde prestatie. Ingeval van invorderingen, of het bekomen van een vergoeding, kan het ereloon berekend worden op basis van een waardetarief d.i. een percentage van de waarde van het in het geschil zijnde bedragen.

De erelonen kunnen vooraf met de cliënt besproken worden in functie van diens noden en behoeften waarbij voor elke cliënt een afwijkende overeenkomst kan afgesloten worden waarbij het kantoor alzo afspraken ‘op maat’ maakt met de cliënt voor wat diens uiteindelijke kost van de dienstverlening betreft.

De kantooronkosten zijn de algemene kosten van het secretariaat ondermeer de kosten verbonden aan de opmaak en de verzending van brieven, e-mails, faxen, van kopie-name en het voeren van alle administratieve taken nl. ontvangst, agendering, telefoon en boekhouding, alsook de reiskosten.

De gerechtskosten betreffen de kosten die in rekening worden gebracht door de rechtbanken en gerechtsdeurwaarders, deze laatsten factureren in principe rechtstreeks naar de cliënt toe.

Op het kantoor wordt, per dossier een detail wordt bijgehouden van de in elk dossier geleverde prestaties en gemaakte onkosten en kan u te allen tijde uitleg gegeven worden bij de aangerekende bedragen.

Goede afspraken maken goede vrienden.

Tarieven

_______

“Duidelijke en transparante afspraken”

Wanneer wij de behandeling van een dossier aanvatten, worden duidelijke afspraken gemaakt en wordt de cliënt steeds ingelicht omtrent onze algemene voorwaarden. U kan deze raadplegen op onze website, indien u dat wenst kan u een exemplaar van deze algemene voorwaarden bekomen.

Bij de aanvang van een dossier en in de loop van de behandeling ervan worden provisies gevraagd aan de cliënt. Bij het afsluiten van het dossier ontvangt de cliënt een factuur houdende eindafrekening.

De gangbare kost voor de cliënt voor de aangeboden dienstverlening bestaat uit (a) het ereloon, (b) de kantoorkosten en (c) de gerechtskosten.

In principe wordt het ereloon van een advocaat berekend op basis van het aantal gepresteerde uren aan een uurtarief, dat kan variëren naar gelang de geleverde prestatie. Ingeval van invorderingen, of het bekomen van een vergoeding, kan het ereloon berekend worden op basis van een waardetarief d.i. een percentage van de waarde van het in het geschil zijnde bedragen.

De erelonen kunnen vooraf met de cliënt besproken worden in functie van diens noden en behoeften waarbij voor elke cliënt een afwijkende overeenkomst kan afgesloten worden waarbij het kantoor alzo afspraken ‘op maat’ maakt met de cliënt voor wat diens uiteindelijke kost van de dienstverlening betreft.

De kantooronkosten zijn de algemene kosten van het secretariaat ondermeer de kosten verbonden aan de opmaak en de verzending van brieven, e-mails, faxen, van kopie-name en het voeren van alle administratieve taken nl. ontvangst, agendering, telefoon en boekhouding, alsook de reiskosten.

De gerechtskosten betreffen de kosten die in rekening worden gebracht door de rechtbanken en gerechtsdeurwaarders, deze laatsten factureren in principe rechtstreeks naar de cliënt toe.

Op het kantoor wordt, per dossier een detail wordt bijgehouden van de in elk dossier geleverde prestaties en gemaakte onkosten en kan u te allen tijde uitleg gegeven worden bij de aangerekende bedragen.

Goede afspraken maken goede vrienden.