"Veritas est iustitiae mater"

advocatenkantoor antwerpen

Contact

Stel hier uw vraag of contacteer ons via telefoon 03/238.46.50.

Menu

Personen- en familierecht

_______

Echtscheiding

DE BIE advocaten leggen zich op een persoonlijke en professionele manier toe op de beëindigingen van relaties tussen partners, –veelal betreft het echtscheidingen, maar ook de beëindiging van andere vormen van samenwoning vergen bijstand-, en streven naar de snelste en meest efficiënte oplossing voor de daarmee gepaard gaande problemen. Er bestaan twee mogelijkheden om een echtscheiding te bekomen nl. op basis van onderlinge toestemming, dan wel op basis van de onherstelbare ontwrichting. Indien mogelijk zullen wij altijd eerst een regeling in der minne nastreven nu bij scheidingen de kans zeer groot is dat u in de toekomst nog met dezelfde partijen moet kunnen communiceren. Dit is van het grootste belang wanneer er kinderen zijn. Is een minnelijke schikking in eerste instantie niet mogelijk, dan worden onmiddellijk de gepaste juridische maatregelen genomen teneinde een gerechtelijke regeling te bekomen om op die manier een einde te stellen aan de moeilijkheden. Een echtscheiding bestaat niet enkel uit het uiteengaan van de partners, maar betreft tevens de vorderingen met betrekking tot het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en de onderhoudsbijdrage voor de kinderen, de persoonlijke onderhoudsgelden, de vereffening en verdeling van het gemeenschappelijke vermogen, etc., valt hieronder. De advocaten van het kantoor De Bie beschikken over de nodige kennis en ervaring om u met raad en daad bij te staan in het personen- en familierecht waarbij steeds de nodige aandacht besteed wordt aan de vaak heel erg emotionele kant van de zaak, zonder hierbij de juridische realiteit uit het oog te verliezen.

 

Ouderlijk gezag en omgangsregeling voor de kinderen

De Familierechtbank is bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot het ouderlijk gezag en de omgangsregeling voor kinderen. Wanneer u als ouders het niet eens geraakt over het ouderlijk gezag en de omgangsregeling met alles wat daarbij komt kijken, dan kunnen wij u hierin bijstaan met de nodige kennis en ervaring. Wanneer een ouder zijn onderhoudsverplichting naar de kinderen niet nakomt, dan zullen wij u bijstaan in de te ondernemen stappen tot het verkrijgen van een gepaste onderhoudsbijdrage voor de kinderen. Sinds 1/9/2014 valt het gros van de familiezaken onder de bevoegdheid van de Familierechtbank, met als doel dat alle familiale geschillen worden behandeld door één en dezelfde Rechter. Elk probleem omtrent de kinderen zal door de Familierechtbank, en aldus dezelfde Rechter, behandeld worden, ook in het geval er zich in de toekomst gewijzigde omstandigheden voordoen. Op die manier wordt er een einde gemaakt aan de versnippering van de mogelijke familiale vorderingen.

Familiaal vermogensrecht

Het familiaal vermogensrecht omvat onder meer het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht, schenkingen en de verhoudingen tussen wettelijke en feitelijke samenwoners. De Bie advocaten beschikken over de nodige kennis en ervaring om u in deze problematiek bij te staan. Na een echtscheiding dient te worden overgegaan tot de vereffening en verdeling van het gemeenschappelijke vermogen, waarin het van belang is of partijen al dan niet een huwelijks- dan wel ander gemeenschapscontract zijn aangegaan. Wanneer echtgenoten geen huwelijkscontract aangaan zijn zij automatisch gehuwd onder het wettelijke stelsel. Echtgenoten kunnen kiezen voor het afsluiten van een huwelijkscontract waarbij zij kunnen opteren voor een afwijkend stelsel, zo bijvoorbeeld het stelsel van scheiding van goederen, of van algehele gemeenschap. Ook feitelijke- of wettelijke samenwoners hebben mogelijkheden om hun financiële situatie te organiseren, ook wanneer zij scheiden dient het gemeenschappelijke vermogen verdeeld te worden. Het erfrecht valt eveneens onder het familiaal vermogensrecht. Het erfrecht omvat voornamelijk de afwikkeling van de nalatenschap, waarbij dient nagegaan hoe deze is samengesteld en hoe deze dient verdeeld te worden tussen de erfgenamen, met of zonder testament. Wij adviseren u bij uw successie- en vermogensplanning.

 

Afstammingsrecht

Onder het afstammingsrecht vallen onder meer de problemen van ouderlijke erkenning, vaststelling van het ouderschap, meestal het vaderschap, de betwisting vaderschap en adopties, een tak van het familierecht die recent aan zeer veel verandering onderhevig is geweest, zodat een optimale bijstand noodzakelijk is. Deze bijstand kunnen wij u geven.

Jeugdrecht

Jeugdrecht gaat over minderjarigen. Wanneer u meemaakt dat uw kind een misdrijf heeft gepleegd, wanneer het zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevindt; kortom, wanneer het belang van een minderjarige om de tussenkomst van een Rechter vraagt. In beide gevallen is bijstand vereist en advocatenkantoor De Bie is bijzonder gespecialiseerd in het jeugdrecht. Wij begeleiden minderjarigen die zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden, en staan hun ouders bij.

Personen- en familierecht

_______

Echtscheiding

DE BIE advocaten leggen zich op een persoonlijke en professionele manier toe op de beëindigingen van relaties tussen partners, –veelal betreft het echtscheidingen, maar ook de beëindiging van andere vormen van samenwoning vergen bijstand-, en streven naar de snelste en meest efficiënte oplossing voor de daarmee gepaard gaande problemen. Er bestaan twee mogelijkheden om een echtscheiding te bekomen nl. op basis van onderlinge toestemming, dan wel op basis van de onherstelbare ontwrichting. Indien mogelijk zullen wij altijd eerst een regeling in der minne nastreven nu bij scheidingen de kans zeer groot is dat u in de toekomst nog met dezelfde partijen moet kunnen communiceren. Dit is van het grootste belang wanneer er kinderen zijn. Is een minnelijke schikking in eerste instantie niet mogelijk, dan worden onmiddellijk de gepaste juridische maatregelen genomen teneinde een gerechtelijke regeling te bekomen om op die manier een einde te stellen aan de moeilijkheden. Een echtscheiding bestaat niet enkel uit het uiteengaan van de partners, maar betreft tevens de vorderingen met betrekking tot het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en de onderhoudsbijdrage voor de kinderen, de persoonlijke onderhoudsgelden, de vereffening en verdeling van het gemeenschappelijke vermogen, etc., valt hieronder. De advocaten van het kantoor De Bie beschikken over de nodige kennis en ervaring om u met raad en daad bij te staan in het personen- en familierecht waarbij steeds de nodige aandacht besteed wordt aan de vaak heel erg emotionele kant van de zaak, zonder hierbij de juridische realiteit uit het oog te verliezen.

 

Ouderlijk gezag en omgangsregeling voor de kinderen

De Familierechtbank is bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot het ouderlijk gezag en de omgangsregeling voor kinderen. Wanneer u als ouders het niet eens geraakt over het ouderlijk gezag en de omgangsregeling met alles wat daarbij komt kijken, dan kunnen wij u hierin bijstaan met de nodige kennis en ervaring. Wanneer een ouder zijn onderhoudsverplichting naar de kinderen niet nakomt, dan zullen wij u bijstaan in de te ondernemen stappen tot het verkrijgen van een gepaste onderhoudsbijdrage voor de kinderen. Sinds 1/9/2014 valt het gros van de familiezaken onder de bevoegdheid van de Familierechtbank, met als doel dat alle familiale geschillen worden behandeld door één en dezelfde Rechter. Elk probleem omtrent de kinderen zal door de Familierechtbank, en aldus dezelfde Rechter, behandeld worden, ook in het geval er zich in de toekomst gewijzigde omstandigheden voordoen. Op die manier wordt er een einde gemaakt aan de versnippering van de mogelijke familiale vorderingen.

Familiaal vermogensrecht

Het familiaal vermogensrecht omvat onder meer het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht, schenkingen en de verhoudingen tussen wettelijke en feitelijke samenwoners. De Bie advocaten beschikken over de nodige kennis en ervaring om u in deze problematiek bij te staan. Na een echtscheiding dient te worden overgegaan tot de vereffening en verdeling van het gemeenschappelijke vermogen, waarin het van belang is of partijen al dan niet een huwelijks- dan wel ander gemeenschapscontract zijn aangegaan. Wanneer echtgenoten geen huwelijkscontract aangaan zijn zij automatisch gehuwd onder het wettelijke stelsel. Echtgenoten kunnen kiezen voor het afsluiten van een huwelijkscontract waarbij zij kunnen opteren voor een afwijkend stelsel, zo bijvoorbeeld het stelsel van scheiding van goederen, of van algehele gemeenschap. Ook feitelijke- of wettelijke samenwoners hebben mogelijkheden om hun financiële situatie te organiseren, ook wanneer zij scheiden dient het gemeenschappelijke vermogen verdeeld te worden. Het erfrecht valt eveneens onder het familiaal vermogensrecht. Het erfrecht omvat voornamelijk de afwikkeling van de nalatenschap, waarbij dient nagegaan hoe deze is samengesteld en hoe deze dient verdeeld te worden tussen de erfgenamen, met of zonder testament. Wij adviseren u bij uw successie- en vermogensplanning.

 

Afstammingsrecht

Onder het afstammingsrecht vallen onder meer de problemen van ouderlijke erkenning, vaststelling van het ouderschap, meestal het vaderschap, de betwisting vaderschap en adopties, een tak van het familierecht die recent aan zeer veel verandering onderhevig is geweest, zodat een optimale bijstand noodzakelijk is. Deze bijstand kunnen wij u geven.

Jeugdrecht

Jeugdrecht gaat over minderjarigen. Wanneer u meemaakt dat uw kind een misdrijf heeft gepleegd, wanneer het zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevindt; kortom, wanneer het belang van een minderjarige om de tussenkomst van een Rechter vraagt. In beide gevallen is bijstand vereist en advocatenkantoor De Bie is bijzonder gespecialiseerd in het jeugdrecht. Wij begeleiden minderjarigen die zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden, en staan hun ouders bij.