"Veritas est iustitiae mater"

advocatenkantoor antwerpen

Contact

Stel hier uw vraag of contacteer ons via telefoon 03/238.46.50.

Menu

Strafrecht

_______

Strafrecht

Strafwetten bestraffen bij wet strafbaar gestelde feiten. Wij kunnen u bijstaan wanneer u vervolgd wordt en ook wanneer u het slachtoffer werd van een misdrijf en u zich burgerlijke partij wenst te stellen. Wanneer de u het gevaar loopt om strafrechtelijk vervolgd te worden, is de tussenkomst van een advocaat meestal noodzakelijk. Het is dan erg belangrijk om vanaf het eerste ogenblik de bijstand van een advocaat te vragen, nu een eerste verhoor door politie of onderzoeksrechter van doorslaggevend en vooral van blijvend belang is. Iedereen heeft wettelijk gezien het recht om te zwijgen, zulks minstens tot na overleg met een vrij gekozen advocaat. Het belang van dit voorafgaandelijke overleg is heel erg groot nu een eerste verhoor veelal de basis vormt van een latere veroordeling: zwijgen blijkt nog altijd goud! Een advocaat is evenzeer nodig wanneer u het slachtoffer werd van een misdrijf. Ook hier geldt de regel dat zo spoedig mogelijk een advocaat dient aangezocht om uw rechten te vrijwaren. Veelal kan u aanspraak maken op een onderschreven dekking rechtsbijstand. Wij gaan dit voor u na. De Bie advocaten kan u bijstaan in strafzaken van alle aard en omvang en kwam meermaals op succesvolle wijze tussen in ophefmakende strafzaken. Actuele en parate kennis van het geldende strafrecht, een diepgaande studie van het strafdossier, nauw overleg met de cliënt en de opmaak van schriftelijke conclusies vormen de basis van de behandeling van uw dossier door De Bie advocaten.

 

Verkeersrecht

Indien u vervolgd wordt voor het begaan van een verkeersovertreding, zoals bv snelheid, alcohol, rood licht en dergelijke meer, kunnen wij u vertegenwoordigen voor de Politierechtbank. Ingeval u het slachtoffer werd van een verkeersongeval en daardoor lichamelijke dan wel materiële schade heeft geleden is het aangewezen om u te laten bijstaan. Wij beschikken over de nodige expertise. Normaal gezien voorziet uw polis ‘familiale verzekering’ of uw ‘voertuigverzekering’ in een waarborg rechtsbijstand wat wil zeggen dat de rekening van het advocatenkantoor in voorkomend geval betaald wordt door de verzekeraar rechtsbijstand. Uiteraard geven wij u daar graag advies over.

Strafrecht

_______

Strafrecht

Strafwetten bestraffen bij wet strafbaar gestelde feiten. Wij kunnen u bijstaan wanneer u vervolgd wordt en ook wanneer u het slachtoffer werd van een misdrijf en u zich burgerlijke partij wenst te stellen. Wanneer de u het gevaar loopt om strafrechtelijk vervolgd te worden, is de tussenkomst van een advocaat meestal noodzakelijk. Het is dan erg belangrijk om vanaf het eerste ogenblik de bijstand van een advocaat te vragen, nu een eerste verhoor door politie of onderzoeksrechter van doorslaggevend en vooral van blijvend belang is. Iedereen heeft wettelijk gezien het recht om te zwijgen, zulks minstens tot na overleg met een vrij gekozen advocaat. Het belang van dit voorafgaandelijke overleg is heel erg groot nu een eerste verhoor veelal de basis vormt van een latere veroordeling: zwijgen blijkt nog altijd goud! Een advocaat is evenzeer nodig wanneer u het slachtoffer werd van een misdrijf. Ook hier geldt de regel dat zo spoedig mogelijk een advocaat dient aangezocht om uw rechten te vrijwaren. Veelal kan u aanspraak maken op een onderschreven dekking rechtsbijstand. Wij gaan dit voor u na. De Bie advocaten kan u bijstaan in strafzaken van alle aard en omvang en kwam meermaals op succesvolle wijze tussen in ophefmakende strafzaken. Actuele en parate kennis van het geldende strafrecht, een diepgaande studie van het strafdossier, nauw overleg met de cliënt en de opmaak van schriftelijke conclusies vormen de basis van de behandeling van uw dossier door De Bie advocaten.

 

Verkeersrecht

Indien u vervolgd wordt voor het begaan van een verkeersovertreding, zoals bv snelheid, alcohol, rood licht en dergelijke meer, kunnen wij u vertegenwoordigen voor de Politierechtbank. Ingeval u het slachtoffer werd van een verkeersongeval en daardoor lichamelijke dan wel materiële schade heeft geleden is het aangewezen om u te laten bijstaan. Wij beschikken over de nodige expertise. Normaal gezien voorziet uw polis ‘familiale verzekering’ of uw ‘voertuigverzekering’ in een waarborg rechtsbijstand wat wil zeggen dat de rekening van het advocatenkantoor in voorkomend geval betaald wordt door de verzekeraar rechtsbijstand. Uiteraard geven wij u daar graag advies over.