"Veritas est iustitiae mater"

advocatenkantoor antwerpen

"Veritas est iustitiae mater"

advocatenkantoor antwerpen

Contact

Stel hier uw vraag of contacteer ons via telefoon 03/238.46.50.

Menu

Verbintenissen- en Aansprakelijkheidsrecht

_______

Aansprakelijkheidsrecht

Wanneer u aansprakelijk gesteld wordt voor schade, van welke aard ook, kunnen de gevorderde bedragen enorm hoog oplopen.
U kan gehouden zijn op basis van een gesloten contract of overeenkomst en dan gewaagt men van contractuele aansprakelijkheid. Men kan ook aansprakelijk gesteld worden op grond van een fout buiten een contractuele verhouding en dan spreekt men van een buitencontractuele aansprakelijkheid.

Redenen te over dus om zich te wenden tot De Bie advocaten wanneer zich een probleem voordoet waarover u zich zorgen maakt of meent te moeten maken en ook hier geldt dat u beter vooraf advies vraagt: beter voorkomen dan genezen. Uiteraard kunnen wij u bijstaan indien zich dienaangaande problemen stellen, van welke aard of omvang dan ook.

 

Contractenrecht

Zonder het te beseffen krijgt u dagdagelijks te maken met verbintenissenrecht, zowel privé als beroepsmatig, gaande van eenvoudige routine aankopen tot ingewikkelde zakelijke contracten: deze rechtshandelingen doen rechten en plichten, zijnde ‘verbintenissen’ ontstaan. Een ‘verbintenis‘ is het gevolg van een rechtshandeling, een verplichting.

Het is raadzaam om, lang voordat u een overeenkomst aangaat, deskundig advies in te winnen bij De Bie advocaten om alzo mogelijke risico’s in te schatten en te voorkomen.

Ook hier beschikken wij over de kennis om u bij te staan in alle geschillen van contractuele aard.

 

Arbeidsovereenkomstenrecht

De Bie advocaten begeleiden ondernemingen in alle facetten van de tewerkstelling van hun personeel. Dat kan gaat voornamelijk over het opstellen van arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementen, bonusplannen, het verlenen van advies en bijstand in contacten met de sociale inspectiediensten, in geval van ontslag,…

Ook particulieren kunnen bij ons terecht voor advies in verband met hun tewerkstelling of ontslag. Daarbij richten wij ons zowel tot werknemers als tot zelfstandigen.

 

Medisch recht

In onze maatschappij neemt het medisch recht, of gezondheidsrecht een belangrijke plaats in en kan het aanzien worden als een snel ontwikkelend rechtsgebied. Zo worden in toenemende mate de verschillende actoren in de gezondheidssector in burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheidsprocessen betrokken.

Daar waar het gezondheidsrecht tot voor enkele jaren herleid kon worden tot de toepassing van de algemene regels uit het burgerlijk recht, het strafrecht en het administratief recht is er heden ten dage een belangrijke ontwikkeling aan de gang naar specifiek ontworpen rechtsregels.

Er is een toevloed aan geschillen i.v.m. medisch recht nl. slaande op de vergoeding van de schade als gevolg van foute medische tussenkomsten en ingrepen.

Indien U vermoedt slachtoffer te zijn geworden van een medische fout kunnen wij u bijstaan om na te gaan welke fouten zich hebben voorgedaan en wat de gevolgen daarvan zijn, om op die manier een omstandig advies te verschaffen teneinde de zaak minnelijk dan wel gerechtelijk te regelen.

De Bie laat zich daarbij steeds bijstaan door een expert in de geneeskunde zijnde een raadsgeneesheer, want advocaten zijn tot slot geen dokters.

 

Bouwrecht

De Bie advocaten hebben veel ervaring met diverse aspecten van het aannemingsrecht, zulks zowel aan de zijde van de particulier – bouwheer als aan de zijde van de aannemers van bouwwerken en architecten.

In aannemingszaken is het aangewezen om voor het instellen van een procedure na te gaan of en in welke mate het voorliggende geschil niet in der minne kan worden opgelost, niet in het minst omdat diverse proceduremogelijkheden erg duur kunnen uitvallen, zo bijvoorbeeld een door de Rechtbank bevolen deskundig onderzoek hetwelk wordt gevoerd op kosten van beide partijen, maar waarbij de in het ongelijk gestelde partij uiteindelijk het geheel moet betalen. Indien meerdere partijen betrokken zijn in een procedure kan deze rekening erg duur uitvallen. Het behoort tot de taak van een advocaat om ‘eerste rechter’ te zijn in de zaak die hem wordt voorgelegd wat dikwijls kostenbesparend kan werken voor de cliënt.

Verbintenissen- en Aansprakelijkheidsrecht

_______

Aansprakelijkheidsrecht

Wanneer u aansprakelijk gesteld wordt voor schade, van welke aard ook, kunnen de gevorderde bedragen enorm hoog oplopen.
U kan gehouden zijn op basis van een gesloten contract of overeenkomst en dan gewaagt men van contractuele aansprakelijkheid. Men kan ook aansprakelijk gesteld worden op grond van een fout buiten een contractuele verhouding en dan spreekt men van een buitencontractuele aansprakelijkheid.

Redenen te over dus om zich te wenden tot De Bie advocaten wanneer zich een probleem voordoet waarover u zich zorgen maakt of meent te moeten maken en ook hier geldt dat u beter vooraf advies vraagt: beter voorkomen dan genezen. Uiteraard kunnen wij u bijstaan indien zich dienaangaande problemen stellen, van welke aard of omvang dan ook.

 

Contractenrecht

Zonder het te beseffen krijgt u dagdagelijks te maken met verbintenissenrecht, zowel privé als beroepsmatig, gaande van eenvoudige routine aankopen tot ingewikkelde zakelijke contracten: deze rechtshandelingen doen rechten en plichten, zijnde ‘verbintenissen’ ontstaan. Een ‘verbintenis‘ is het gevolg van een rechtshandeling, een verplichting.

Het is raadzaam om, lang voordat u een overeenkomst aangaat, deskundig advies in te winnen bij De Bie advocaten om alzo mogelijke risico’s in te schatten en te voorkomen.

Ook hier beschikken wij over de kennis om u bij te staan in alle geschillen van contractuele aard.

 

Arbeidsovereenkomstenrecht

De Bie advocaten begeleiden ondernemingen in alle facetten van de tewerkstelling van hun personeel. Dat kan gaat voornamelijk over het opstellen van arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementen, bonusplannen, het verlenen van advies en bijstand in contacten met de sociale inspectiediensten, in geval van ontslag,…

Ook particulieren kunnen bij ons terecht voor advies in verband met hun tewerkstelling of ontslag. Daarbij richten wij ons zowel tot werknemers als tot zelfstandigen.

 

Medisch recht

In onze maatschappij neemt het medisch recht, of gezondheidsrecht een belangrijke plaats in en kan het aanzien worden als een snel ontwikkelend rechtsgebied. Zo worden in toenemende mate de verschillende actoren in de gezondheidssector in burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheidsprocessen betrokken.

Daar waar het gezondheidsrecht tot voor enkele jaren herleid kon worden tot de toepassing van de algemene regels uit het burgerlijk recht, het strafrecht en het administratief recht is er heden ten dage een belangrijke ontwikkeling aan de gang naar specifiek ontworpen rechtsregels.

Er is een toevloed aan geschillen i.v.m. medisch recht nl. slaande op de vergoeding van de schade als gevolg van foute medische tussenkomsten en ingrepen.

Indien U vermoedt slachtoffer te zijn geworden van een medische fout kunnen wij u bijstaan om na te gaan welke fouten zich hebben voorgedaan en wat de gevolgen daarvan zijn, om op die manier een omstandig advies te verschaffen teneinde de zaak minnelijk dan wel gerechtelijk te regelen.

De Bie laat zich daarbij steeds bijstaan door een expert in de geneeskunde zijnde een raadsgeneesheer, want advocaten zijn tot slot geen dokters.

 

Bouwrecht

De Bie advocaten hebben veel ervaring met diverse aspecten van het aannemingsrecht, zulks zowel aan de zijde van de particulier – bouwheer als aan de zijde van de aannemers van bouwwerken en architecten.

In aannemingszaken is het aangewezen om voor het instellen van een procedure na te gaan of en in welke mate het voorliggende geschil niet in der minne kan worden opgelost, niet in het minst omdat diverse proceduremogelijkheden erg duur kunnen uitvallen, zo bijvoorbeeld een door de Rechtbank bevolen deskundig onderzoek hetwelk wordt gevoerd op kosten van beide partijen, maar waarbij de in het ongelijk gestelde partij uiteindelijk het geheel moet betalen. Indien meerdere partijen betrokken zijn in een procedure kan deze rekening erg duur uitvallen. Het behoort tot de taak van een advocaat om ‘eerste rechter’ te zijn in de zaak die hem wordt voorgelegd wat dikwijls kostenbesparend kan werken voor de cliënt.